Industrial harsh beat,rhythmic noise, technoid
2011.10.27

live performance@shinjuku URGA

2K11 Nov 11th(fri)
Musu Bore presents@- Mirage -
OPEN 18:00 / START 18:30
Ticket: adv.1600 / at door.1800 (+1order)

¡Musu Bore
¡sotonoki
¡yuko
¡ORDINATEUR
¡ymot


ordinateur's remix ep was be released on August

news release live